Klášter Teplá

Osada Teplá s premonstrátským opatstvím se nachází na levém břehu říčky Teplé v Tepelské vrchovině.
Klášter založil roku 1193český šlechtic Hroznata a po svém zakladateli získal kromě majetku také znak se třemi páry jeleních parohů. Nový konvent byl osazen řeholníky ze strahovského kláštera. Na přelomu století se Hroznata rozhodl ke vstupu do řádu a setrval v něm až do své smrti roku 1217. Po jeho skonu zdědil klášter fundátorův majetek a stal se kulturním a duchovním centrem okolní krajiny.


Telefon:
+420 734 181 111
E-mail: info@reitenberger.cz

Hotel Reitenberger
Ibsenova 92
353 01 Mariánské Lázně
Česká republika