rehabilitační péče,rehabilitační centrum,fyzioterapie,zdravotní pobyty,léčba pohybového aparátu,léčení poúrazových stavů,pooperační léčba,léčba bolestivých stavů,předoperační příprava,rekondiční pobyty,léčebné pobyty,lázeňské pobyty,masáže,terapie,
 

Křížový pramen

Křížový pramen patří k nejstarším a nejdéle využívaným pramenům na území města. Pavilon Křížového pramene je zobrazen ve znaku, který byl městu udělen privilegiem císaře 1. června 1866.  Je silně mineralizovaný a díky přítomnosti síranů má projímavý účinek. Tento pramen je sírano-hydrouhličitano-sodná železnatá kyselka se zvýšeným obsahem kyseliny metakřemičité. Dříve se označovala jako Glauberská nebo salinická kyselka. Příčinou slané chuti je vyšší obsah sodíku. Má vysoký obsah pevných látek, zejména solí.

Nachází se v lázeňském centru města vedle kolonády. Vyvěrá pod Masarykovou ulicí ve Skalníkových sadech. Pro vysoký obsah solí byl jeho původní název Slaný pramen. Jeho dnešní jméno je podle dřevěného kříže, který roku 1749 postavil tepelský lékárník Damián Schultz v blízkosti pramene.

Otevírací doba: Denně od 6 do 18 hodin.

Telefon: +420 734 181 111
E-mail: info@reitenberger.cz

Reitenberger
Ibsenova 92
353 01 Mariánské Lázně
Česká republika