rehabilitační péče,rehabilitační centrum,fyzioterapie,zdravotní pobyty,léčba pohybového aparátu,léčení poúrazových stavů,pooperační léčba,léčba bolestivých stavů,předoperační příprava,rekondiční pobyty,léčebné pobyty,lázeňské pobyty,masáže,terapie,
 
Titulek k obrázku

Historie Mariánských Lázní

Historie města Mariánské Lázně je úzce spjata s premonstrátským klášterem, který založil v roce 1197 šlechtic Hroznata a pod jehož správu patřily pozemky dnešních lázní.  Mniši byli také první, kteří zaznamenali slaný pramen ve svých lesích a dokonce se zde snažili těžit sůl. Tato sůl byla později úspěšně prodávána jako projímadlo.
   
O léčivých účincích minerálních vod mezitím začaly kolovat různé zvěsti a k pramenům zamířili první nemocní. Klášterní představitelé  nechali vyčistit prameny a upravit cestu k nim. Za vlády císařovny Marie Terezie byly minerální vody  analyzovány a v tomto období se také poprvé objevuje název Marienbad.
  
O vznik lázní se významně zasloužil doktor Jan Josef Nehr – klášterní lékař, který v roce 1779 přesvědčil opata kláštera a několik mnichů, aby zkusili lázeňskou kúru. Zjistil, že voda v nepatrném množství několikrát denně podávaná upravila trávení, povzbudila chuť do jídla a přinesla opatovi a mnichům osvěžující spánek. Klášter však musel bojovat o získání potřebných povolení ke stavbě lázeňské budovy až do roku 1786. V roce 1818 byl Marienbad vyčleněn jako samostatná obec z dosavadní obce Úšovice a získal statut lázeňského místa.

Název Marienbad lázně získaly podle Mariina pramene. Tento pramen byl dávno předtím kvůli pronikavému zápachu nazýván Smradlavý, svůj dnešní název však dostal podle Mariánského obrazu, který blízko pramene údajně připevnil voják vracející se z války jako poděkování za to, že si zde vyléčil svá zranění. O další rozvoj lázní se zasloužil tepelský opat Karel Kašpar Reitenberger, který počátkem 19. století začal s výstavbou lázeňských domů a pavilonů.

Telefon: +420 734 181 111
E-mail: info@reitenberger.cz

Reitenberger
Ibsenova 92
353 01 Mariánské Lázně
Česká republika